Aerosmith tour

1973-01-04

Boston MA - Orpheum Theater