Aerosmith tour

1973-10-18

Pittsburgh PA - Syria Mosque