Aerosmith tour

1973-10-21

South Orange NJ - Seton Hall