Aerosmith tour

1973-11-30

Seattle WA - Paramount Theater