Toys In The Attic tour

1975-07-24

Houston TX - Sam Houston Coliseum