Toys In The Attic tour

1975-07-27

Tulsa OK - Tulsa Pavilion