Rocks tour

1976-06-24

Houston TX - Sam Houston Coliseum