Live! Bootleg tour

1978-09-29

Detroit MI - Cobo Arena