Rock In A Hard Place tour

1983-04-24

Miami FL - Miami Baseball Stadium