Done With Mirrors tour

1986-02-12

San Antonio TX - Freeman Coliseum