Done With Mirrors tour

1986-04-24

San Antonio TX - Freeman Coliseum