Done With Mirrors tour

1986-05-02

Erie PA - Louis J. Tullio Arena