Done With Mirrors tour

1986-05-22

Detroit MI - Joe Louis Arena