Get A Grip tour

1994-01-01

Boston MA - Boston Garden