Honkin' On Bobo tour

2004-07-10

Sapporo JPN - Sapporo Dome