Rockin' The Joint tour

2005-11-23

Philadelphia PA - Wachovia Center