Rockin' The Joint tour

2006-01-15

Atlanta GA - Philips Arena