Aerosmith tour

1973-03-03

Boston MA - Orpheum Theater