Aerosmith tour

1973-03-19

Boston MA - Pall's Mall