Aerosmith tour

1973-03-20

Boston MA - Pall's Mall