Aerosmith tour

1973-04-23

Boston MA - Pall's Mall