Aerosmith tour

1973-04-24

Boston MA - Pall's Mall