Aerosmith tour

1973-04-29

Boston MA - Pall's Mall