Aerosmith tour

1973-04-28

Boston MA - Pall's Mall