Aerosmith tour

1973-04-29

Revere MA - Scarborough Fair