Aerosmith tour

1973-09-21

Nantasket MA - The Surf