Aerosmith tour

1973-09-14

Boston MA - Boston University The Box Club