Aerosmith tour

1973-11-02

Kansas City KS - Cowtown Ballroom