Aerosmith tour

1973-11-03

St. Louis MO - American Theater