Aerosmith tour

1973-11-10

Easton MA - Stonehill College