Rocks tour

1976-05-08

Pontiac MI - Silverdome Metropolitan Stadium