Live! Bootleg tour

1978-11-27

Boston MA - Boston Garden