Live! Bootleg tour

1978-11-28

Boston MA - Boston Garden