Rockin' The Joint tour

2006-01-23

Houston TX - Toyota Center