Rockin' The Joint tour

2006-01-25

San Antonio TX - SBC Center