Aerosmith tour

1973-04-25

Boston MA - Pall's Mall