Aerosmith tour

1973-04-26

Boston MA - Pall's Mall