Aerosmith tour

1973-04-27

Boston MA - Pall's Mall