Aerosmith tour

1973-04-26

Revere MA - Scarborough Fair