Aerosmith tour

1973-04-27

Revere MA - Scarborough Fair