Aerosmith tour

1973-04-28

Revere MA - Scarborough Fair